Werkwijze controle kandidaten social return

U heeft één of meerdere inkoopcontracten bij de gemeente Rotterdam. In het kader daarvan heeft u een social return verplichting. Per 1 oktober 2015 vragen we u naast bewijsstukken voor de opgevoerde kosten, ook bewijsstukken te overleggen met betrekking tot de opgevoerde medewerkers.

Welke bewijsstukken heeft u nodig?
Net als voorheen vragen wij u de gegevens van uw medewerker/stagiair in te voeren in SIRO. Vervolgens toont u als opdrachtgever aan dat de opgevoerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en dat de opgevoerde medewerkers en of stagiairs voldoen aan de voor social return geldende criteria. Het Coördinatiepunt Social Return vraagt u daarvoor om onderstaande documenten aan te leveren.  Deze documenten worden bij inschrijving bij een uitkeringsinstantie altijd aan de werkzoekende verstrekt. Uw werknemer/stagiair kan dit document aan u overleggen.

  • Leerling/stage
    Stage overeenkomst (werkwijze onveranderd)
  • WW                 

Beschikking of doelgroepen verklaring afgegeven door UWV+ laatst ontvangen uitkeringsspecificatie

  • Wajong   

Beschikking of doelgroepen verklaring afgegeven door UWV+ laatst ontvangen uitkeringsspecificatie

  • WIA                    

Beschikking of doelgroepen verklaring afgegeven door UWV+ laatst ontvangen uitkeringsspecificatie

  • Bijstandsgerechtigden

Gemeentelijke beschikking of bewijs van inschrijving + laatst ontvangen uitkeringsspecificatie

  • Garantiebaan    

Gemeentelijke beschikking of bewijs van inschrijving + laatst ontvangen uitkeringsspecificatie of doelgroepen verklaring (door werkgever zelf op te vragen vanuit het doelgroepenregister)

Waarom deze werkwijze?
Voor de gemeente Rotterdam is het belangrijk dat onze werkwijze in lijn is met de geldende wet- en regelgeving omtrent de privacy van burgers. Daarom vragen we u vanaf 1 oktober om zelf bewijsstukken te overleggen ter onderbouwing van uw inspanningen voor social return. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Deel deze pagina