Social return

Krijgt u als werkgever een opdracht van de gemeente? Dan kan de gemeente sociale voorwaarden stellen. Dat houdt in dat u als werkgever arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar stelt voor werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten of werkzoekenden met een uitkering. Dat noemen we social return.

Dankzij social return wordt de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen vergroot en krijgen zij de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Als werkgever is het de kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En aangezien het WerkgeversServicepunt Rijnmond de werving en selectie doet, kan dat een flinke besparing voor u als ondernemer zijn.

Social return kan op verschillende manieren worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het aanbieden van arbeidsplaatsen 
  • Werkervarings- of stageplaatsen creëren 
  • Verzorgen van training of cursussen 
  • Het aanbieden faciliteiten ter bevordering van terugkeer op de arbeidsmarkt. 
  • Bieden van opdrachten aan de sociale werkvoorziening

Minimaal 5% van de opdrachtsom moet aan social return worden besteed. Kandidaten, bij voorkeur uit de regio Rijnmond, die in aanmerking komen voor social return behoren tot de groep:

  • Werkzoekenden met een uitkering die langer dan een half jaar geen arbeid hebben verricht met een arbeidsovereenkomst. Onder uitkering verstaan we WWB, WW, WSW en Wajong.
  • Stagiaires die een BBL, BOL, mbo niveau 1 of niveau 2 opleiding volgen of stagiaires die praktijkonderwijs volgen.

Coördinatiepunt social return

Het coördinatiepunt social return is onderdeel van het WerkgeversServicepunt Rijnmond. Het ondersteunt u waar mogelijk en gewenst bij het invullen van social return. De professionals van het Coördinatiepunt social return bieden u, binnen de wettelijke mogelijkheden, zoveel mogelijk maatwerk.

Het coördinatiepunt social return biedt u: 

  • Maatwerk
  • Begeleiding, ondersteuning en advies 
  • Een registratiesysteem waarin u de medewerkers, uw verloningen en eventuele compensatieorders in het kader van social return invoert.

Vanuit het Coördinatiepunt social return krijgt u een professional toegewezen die u helpt met de invulling van uw social return verplichting. De bemiddeling is kosteloos.

Contact

Het Coördinatiepunt social return helpt u bij de invulling van uw social return verplichting. We werken hierin samen met een groot netwerk aan organisaties. Ook zij kunnen u helpen met de social return invulling. Klik hier voor een overzicht en/of neem contact op met het Coördinatiepunt social return via socialreturn@rotterdam.nl of 010-4985993.

Deel deze pagina