Wat doet WSPR?

Goed personeel is een voorwaarde voor succes. Hoe organiseert u dit? En hoe geeft u invulling aan de banen in het kader van de wet banenafspraak (garantiebanen)? WerkgeversServicepunt Rijnmond kijkt samen met u naar uw personeelsplanning of het nu om vast, tijdelijk, of juist flexibel personeel gaat.

uts-3739 (1)

De arbeidsmarkt is altijd in beweging. U als werkgever beweegt hierin mee door in te spelen op nieuwe wetten, regels, verplichtingen en subsidiemogelijkheden. Het Werkgeversservicepunt Rijnmond is al jaren een betrouwbare partner voor werving en selectie van personeel. Wij hebben een grondige kennis van de arbeidsmarkt en ondersteunen u kosteloos als u bijvoorbeeld aan de slag wil met maatschappelijk verantwoord ondernemen of bij de invulling van uw Social Returnverplichting. Wij brengen gemotiveerd personeel en bedrijven bij elkaar.

Gemotiveerd personeel

We vinden het belangrijk om voor iedere functie de juiste mensen te werven. Ons bestand werkzoekenden is door de opbouw in leeftijd, opleiding en werkervaring, heel divers. Door omstandigheden hebben ze een uitkering, bijvoorbeeld omdat ze (recent) hun baan zijn kwijtgeraakt. Eén ding hebben onze werkzoekenden allemaal gemeen: ze willen graag aan de slag en zijn direct beschikbaar! Onze dienstverlening stopt niet na het matchen van de kandidaat: de juiste begeleiding van de werknemer op de werkvloer kan het verschil maken.

  • Gemotiveerde werkzoekenden
  • Diversiteit
  • Begeleiding van de werknemer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

U wilt als bedrijf een positieve bedrage leveren aan uw omgeving? WerkgeversServicepunt Rijnmond ondersteunt werkzoekenden die niet op eigen kracht werk kunnen vinden. Samen met u als werkgever bereiden we hen voor op een toekomst van vakmanschap. Dat resulteert in een sociaal verantwoord ondernemerschap!

  • Goed voor uw bedrijfsimago
  • Steeds vaker een voorwaarde voor overheidsopdrachten
  • Klaar voor de Participatiewet

Kosten en voordelen

Neemt of heeft u een werkzoekende met een uitkering in dienst? Dan bestaat de kans dat u gebruik kan maken van een aantal financiële tegemoetkomingen zoals premiekortingen.

U toont hiermee niet alleen uw betrokkenheid bij de maatschappij als maatschappelijk verantwoord ondernemer, maar profiteert ook van de financiële voordelen. Wij adviseren u hier graag over. Onze dienstverlening is kosteloos. Of het nu gaat om advies, bemiddeling of begeleiding, wij helpen u graag!

  • Premiekortingen van de belastingdienst
  • Advies en informatie over subsidies en regelingen

Deel deze pagina

ferro-fix

"Juist in een tijd dat de werkloosheid stijgt, hebben wij op 1 mei 2012 het onderdeel Robedrijf Productie van de gemeente Rotterdam overgenomen. Wij zijn de uitdaging aangegaan en hebben een sociale werkplaats weten om te buigen naar een commerciële onderneming. Wij onderscheiden ons door te werken met mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Door te kijken naar het talent van eenieder, gebruiken wij de unieke invulling van het concept ’werken naar vermogen. De...

Ron BroedersFerro Fix