Over het WSPR

Organisatie

De gemeente Rotterdam heeft  als centrum gemeente in de regio een trekkersrol. Het WSPR is er voor werkgevers. Samen bundelen wij onze krachten om de juiste kandidaten voor u te vinden. Door de samenwerking is er één aanspreekpunt voor vragen en werkgeversacquisitie voor vacatures en werkopdrachten. Door deze manier van werken helpen wij mensen aan het werk. Mensen met een uitkering, jongeren of mensen die, om welke reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Of bieden wij ze werk binnen een (semi) beschutte werkomgeving.

Onderdeel van het WSPR is het coördinatiepunt Social Return. Social Return is de opvolger van de 5% regeling, maar kent meer manieren van invulling. Bij het Coördinatiepunt  Social Return kunt u terecht met al uw vragen over Social Return.

Doelstelling

Het WerkgeversServicepunt Rijnmond heeft als doel om werkgevers in de regio Rijnmond te ondersteunen in hun personeelsvraag en te zorgen dat het aanbod voldoet aan deze vraag. Vanuit deze doelstelling helpt het WSPR mensen vanuit een uitkering aan het werk. Het WSPR is het loket waar de werkgever terecht kan met zijn vraag op gebied van personeel. Om te voorkomen dat de werkgever verdwaald tussen alle instanties als gemeenten, het UWV en re-integratiebedrijven, nemen wij de vraag van de werkgever uit handen en zorgen voor een goed resultaat. Samen maken wij de regio sterker in economisch en sociaal opzicht.

Deel deze pagina

wspr-shu-ting-jasmine-rvdw-2018-4-john-vane

‘Hoe mooi is het wanneer je als patiënt herkenning vindt in het personeel dat je van dienst is?’ Shu-ting is Adviseur Participatiewet bij de HR-afdeling van het Erasmus MC. Ze ondersteunt bij het implementeren van de Quotumwet. Op basis daarvan moeten er binnen het Erasmus MC in 2024 meer dan vierhonderd banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Duurzame, volwaardige banen. ‘We trekken hierin als partners op met het WSPR, we hebben immers dezelfde...

Erasmus MCShu-ting van het Erasmus MC = goed bezig