Eerste banen Participatiewet een feit

WSPR heeft eind maart haar de eerste plaatsingen vanuit de Participatiewet op zogenoemde garantiebanen gerealiseerd. In totaal zijn er momenteel 137 kandidaten aan het werk geholpen bij werkgevers vanuit de arbeidsmarktregio Rijnmond. De geplaatste kandidaten komen grotendeels uit de Wajong en WGA.

Extra banen in het kader van de banenafspraak (garantiebanen)

Sinds 1 januari is de Participatiewet van kracht. Met de Participatiewet  is er één regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het kabinet heeft met de wet tot doel dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden. In het verlengde hiervan hebben werkgevers en overheid in het sociaal akkoord afgesproken dat zij in de toekomst meer mensen met een arbeidsbeperking aan gaan nemen op zogenoemde garantiebanen. Landelijk zullen werkgevers tot 2026 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn zelfstandig een WML-inkomen kunnen verdienen. Het gaat om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Deze afgesproken banen worden ook wel ‘garantiebanen’ genoemd.
 

Quotumwet

Wanneer eind 2016 blijkt dat werkgevers onvoldoende banen hebben gecreëerd voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt de Quotumwet van kracht. De quotumheffing geldt alleen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers en kan op zijn vroegst ingaan vanaf 2017. Ga naar participatiewet 2015 voor meer informatie over de quotumwet.
 

Regionaal werkbedrijf

In het kader van de Participatiewet is de Nederlandse arbeidsmarkt verdeeld in 35 arbeidsregio's. Om op regionaal arbeidsmarktniveau meer mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen, worden 35 regionale werkbedrijven opgericht. Regio Rijnmond is daar een van. Het Werkbedrijf zorgt voor realisatie van afgesproken doelen in de Participatiewet en maakt daarvoor regionale afspraken met elkaar. Het bestuur van het Werkbedrijf Rijnmond bestaat uit wethouders van de regiogemeenten, UWV, werkgeversorganisaties (VNO-NCW, Randstad Uitzendbureau als lid van ABU, AWVN en MKB) en werknemerorganisaties (FNV en CNV). Het bedrijfsleven heeft de handschoen opgepakt om de verantwoording op zich te nemen. De rol van de lokale overheid is om hierin te ondersteunen. Wilt u meer weten over de participatiewet, o.a. doelgroep banenregister en hoe het WSPR u kunt ondersteunen? Kijk dan  op de pagina participatiewet 2015
 
Bron: Dariuz

 

Terug naar overzicht

Deel deze pagina