haven

Over Social Return

Social Return houdt in dat de gemeente afspraken maakt met opdrachtnemers van gemeentelijke investeringsprojecten (vanaf € 15.000,-) over sociale doelen. Opdrachtnemers moeten tenminste 5 procent van hun opdrachtsom besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiairs.

De gemeente Rotterdam voert een duurzaam inkoopbeleid. De Social Return regeling is hier een onderdeel van. Het is een regeling ter bevordering van de werkgelegenheid in Rotterdam. Tegelijk is het voor de opdrachtnemer een kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 

Waarom is Social Return ingesteld?
Rotterdam heeft een te groot aantal langdurig werkzoekenden. De gemeente zet zich in om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. De Social Return regeling is onderdeel van het duurzaam inkoopbeleid en draagt bij aan de werkgelegenheidsdoelstellingen. De regeling wordt toegepast door opdrachtnemers die hierdoor sociaal verantwoord ondernemen. De regeling resulteert in concrete social return. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via de regeling bijvoorbeeld werkervaring opdoen, een opleiding volgen of gebruik maken van faciliteiten ter bevordering van hun terugkeer op de arbeidsmarkt.